Erektilní dysfunkce (ED) představuje poměrně častý medicínský problém, který zcela zásadním způsobem negativně zasahuje nejenom do kvality života muže (i jeho partnerky), ale který může být i prvním signálem daleko závažnějších onemocnění, které se dostaví sice později, ale zanedlouho.

Odtabuizování mnohých témat, rozvoj společenských vztahů i možností medicíny posunul toto téma v posledních letech daleko více do centra pozornosti, ale ne vždy v adekvátních a odpovídajících souvislostech.

Je tedy dost důvodů proč toto téma posunout do roviny, která mu náleží a věnovat mu patřičnou pozornost.

Erektilní dysfunkce je trvalá neschopnost (nejméně 6 měsíců) dosáhnout a/nebo udržet dostatečnou erekci pro uspokojivý sexuální styk.

S výskytem 10 % v dospělé mužské populaci představuje nejčastější sexuální dysfunkci, pouze každý desátý postižený však vyhledá pomoc lékaře.

Příčiny ED mohou být psychogenní, organické nebo smíšené. 10–15 % případů ED je způsobeno vedlejšími účinky farmakoterapie pro jiná onemocnění, nejčastěji hypertenzi.

Klinickým projevem ED je chybějící, nedostatečná nebo nespolehlivá erekce, která znemožňuje nebo znesnadňuje uskutečnění uspokojivého sexuálního styku.

Základem diagnózy je anamnéza, fyzikální a psychosexuální vyšetření, v indikovaných případech laboratorní testy a funkční vyšetření.

Příčiny poruch erekce

Psychické příčiny (strach, stres)
Organické příčiny
– Pooperační stavy
– Nadváha
– Poruchy cév (neléčená vysoká hladina cholesterolu, neléčený vysoký krevní tlak)
– Poruchy inervace (neléčená vysoká hladina cukru v krvi)
Další faktory vedoucí k poruchám erekce:
– kouření,
– léky,
– alkohol,
– drogy,
– nedostatek pohybu,
– nedostatek spánku.

Z výše uvedených příčin se nyní zaměřme na příčiny, které jsou velmi vážné a muž s poruchou erekce o nich většinou vůbec neví.
– Poruchy cév (neléčená vysoká hladina cholesterolu, neléčený vysoký krevní tlak)
– Poruchy inervace (neléčená vysoká hladina cukru v krvi)
Zde pomůže Test erekce, odhalí tyto vážné skryté příčiny velmi jednoduše, a to v klidu doma.