pacik

Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.

Pracoviště: přednosta Urologické kliniky FN Brno

1991 – současnost Přednosta Urologické kliniky FN Brno, LF MU
1989 – 1990 Zástupce přednosty Urologické kliniky pro školství, vědu a výzkum
1988 – 1990 Odborný asistent Urologické kliniky Lékařské fakulty UJEP
1987 – 1988 Samostatně pracující lékař Urologické kliniky FN U Sv. Anny
1980 – 1987 Sekundární lékař Urologické kliniky FN U Sv. Anny
1984 Specializační atestace z Urologie I. stupně
1987 Specializační atestace z Urologie II. stupně
2007 Specializační euroatestace z Andrologie
2008 Specializační euroatestace z Onkologie v urologii
2003 Na základě absolvovaného jmenovacího řízení na Lékařské fakultě MU jmenován prezidentem ČR Profesorem Urologie
2000 Obhájil disertaci na Lékařské fakultě MU a udělen titul kandidáta lékařských věd „CSc.“
1995 Na základě habilitačního řízení jmenován rektorem Masarykovy Univerzity Docentem Urologie

 

Absolvoval následující odborné stáže a vzdělávací pobyty:

  • 1990 – Fellowship Program on Endourology and ESWL, Indianapolis, USA
  • 1992 – International Scholarship Program Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, USA
  • 1993 – International Academic Exchange Program European Association of Urology – American Urological Association, Baltimore, Indianapolis, San Antonio, Los Angeles, USA
  • 1996 – Edukační program Radical Prostatectomy, Johns Hopkins University, Baltimore, USA
  • 1997 – Edukační program Prosthetic Urology, Arkansas University, Forth Smith, USA
  • 1999 – Edukační program Operative Andrology, Baylor College of Medicine, Houston, USA
  • 2001 – Edukační program Implantation Spinal Cord Stimulators, Bad Wildungen, SRN
  • 2006 – Visiting Professor, Department of Urology, Johns Hopkins University, Baltimore, USA

Publikoval více než 200 prací in extenso, přednesl více než 350 přednášek na odborných fórech, jeho práce jsou citovány více než v 60 zahraničních i domácích pracích dle SCI. Předsedal odborným sekcím na mnoha kongresech a odborných setkáních doma, ale i v zahraničí (New York, Cleveland, Montreal, Sao Paolo, Bangkok, Bombaj, Janov,
Amsterodam, Rhodos, Shanghaj, Cancun..)

V roce 1991 (a poté v následujících volbách opakovaně) byl zvolen členem výboru České urologické společnosti (ČUS), kterým byl nepřerušovaně do roku 2008 (v období 1999 – 2002 jako místopředseda ČUS, v období 2002 – 2005 jako pokladník ČUS, v období 2005 – 2008 jako předseda Revizní komise ČUS). Od roku 1998 je členem katedry urologie IPVZ, Praha a členem a předsedou zkušební komise specializačních zkoušek oboru urologie. V letech 1996 – 2001 členem UroOncology Group European Association of Urology a spoluautor evropských Guidelines on Prostatic Cancer.

Od roku 2000 byl jmenován soudním znalcem. Je členem zkušební komise pro SZK předmětu chirurgie a členem oborové rady chirurgie při LF MU.

Je členem redakční rady časopisu Česká urologie, Současná klinická praxe a šéfredaktorem časopisu Urologické listy.